Autorizovaná konverze dokumentů

20. 2. 2019 | aktuality, Nezařazené

Nově našim klientům nabízíme autorizovanou konverzi dokumentů.

Při autorizované konverzi dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické, nebo k úplnému převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl.