Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů

Nově našim klientům nabízíme autorizovanou konverzi dokumentů. Při autorizované konverzi dochází k úplnému převedení dokumentu z listinné podoby do elektronické, nebo k úplnému převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který...
GDPR

GDPR

V květnu 2018 vstoupí v ČR v platnost nové evropské nařízení o GDPR. GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem lépe hájit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. Vykonavatelem...