ceník

1) Smluvní odměna:

Varianty:

A) hodinové sazby (2.500,-Kč – 4.000,-Kč / hod. bez DPH, dle náročnosti případu)

B) sazby za jednotlivé úkony

C) paušálně za určité období

D) dle úspěchu ve sporu – nejčastěji při vymáhání plnění, či náhradě škod

 

2) Mimosmluvní odměna:

je dána vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. dle jednotlivých úkonů.

Při převzetí nové věci bývá obvykle požadována přiměřená záloha za právní služby.

Pokud se jedná o rozsáhlejší záležitost, úvodní konzultaci neúčtujeme.

Odměna advokáta je klientovi sdělena vždy předem.

 

3) Odměna při pomoci s vašimi dluhy:

Máte mnoho dluhů, popřípadě již jsou tyto dluhy vymáhány exekučně a máte pocit, že jsou neoprávněné?

Pak rozsah poskytovaných služeb při správě Vašich dluhů je obrovský a proto je třeba nám pravdivě uvést všechny informace, tak aby jsme Vám mohli nejlépe pomoci. Níže uvádím příklad možného rozsahu poskytovaných služeb a jejich cenu:

 

* Právní služby před rozhodnutím jakou formu obrany proti neoprávněným dluhům použijete.

Tato právní služba z oblasti řešení závazků klienta je nejnáročnější. Je potřeba zjistit rozsah zadlužení, možnosti příjmů dlužníka, majetek dlužníka, dále je potřeba každý jednotlivý závazek prověřit co do oprávněnosti a jeho výše včetně příslušenství. Dále je potřeba například podat návrhy na zastavení exekucí a to v případě jejich neoprávněnosti či učinit jiné procesní kroky. Tato služba trvá nejdéle, je zde potřeba komunikovat s mnoha stranami a prověřovat mnoho skutečností. Nikdo bez dostatečných znalostí není schopen z takto velkého množství informací tyto prověřit a účinně použít při případné obraně proti neoprávněným požadavkům věřitelů. Proto Vám nabízíme naše služby, kdy celý tento proces za Vás zajistíme, prověříme oprávněnost požadavků věřitelů a zkonzultujeme Vaše možnosti. Nezřídka je výsledkem to, že klienta zbavíme neoprávněných dluhů či jejich příslušenství. Následně klient díky naší pomoci snáze dosáhne například na možnost využití institutu oddlužení. Jelikož jsou Vaše požadavky na konkrétní rozsah poskytnutí právních služeb různorodé a přesahují do dalších oblastí práva, domluvte si tento rozsah služeb a jejich cenu vždy individuálně předem.

 

* Oddlužení 4+1 ÚKON (sepis insolvenčního návrhu, podání návrhu, porada s klientem, odstranění vad návrhu) + ( jedna 30 minutová porada s klientem zdarma)

Pokud jste zjistili, že jedinou Vaší možností je oddlužení. Pak Vám zajistíme sepis návrhu na oddlužení spolu s nezbytně nutnými úkony „zdarma“, čímž je myšleno, že u nás v kanceláři nebudete nic platit. Odměnu za oddlužení dostane naše kancelář až v rámci samotného oddlužení. Abychom Vám tuto službu mohli poskytnout, je třeba předložit mnoho dokumentů a podkladů. I s tímto Vám rovněž pomůžeme. Při první konzultaci Vám za vratnou zálohu 500,- Kč zapůjčíme šanon s kompletním soupisem všeho, co je třeba zajistit. Poté, co nám při druhé konzultaci předložíte všechny potřebné dokumenty, provedeme za Vás sepis a podání insolvenčního návrhu.

 

*Právní služby po schválení oddlužení

Tato právní služba zahrnuje hlídání průběhu insolvenčního řízení, kdy za Vás naše kancelář bude hlídat průběh insolvenčního řízení a prokonzultuje s Vámi např. možnosti popření pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Základní balíček služeb obsahuje 60 měsíců hlídání průběhu insolvenčního řízení a 1 hodinu konzultace. Cena za tento základní balíček služeb činí 6.000,- Kč bez DPH. Samozřejmě si zvětšení rozsahu služeb můžete dohodnout s našimi pracovníky i individuálně.

Odměna za sepis návrhu na oddlužení je stanovena zákonem 182/2006 Sb., Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném k 1.7.2017 na 4000,- bez DPH a 6000,- bez DPH za oddlužení manželů.